Tarief

Kosten per sessie

Per sessie reken ik 70 euro.

Gemiddelde aantal sessies

Gemiddeld zijn tussen de 8 en 12 sessies voldoende. Dit kan natuurlijk wel van persoon tot persoon verschillen gezien de ernst van de lasten verschilt.

Frequentie sessies

Om de week plannen we een sessie om je zo tijd te gunnen het aangereikte te ervaren en te oefenen in het dagelijks leven.

Vergoeding

Ik heb er bewust voor gekozen om geen contracten aan te gaan brancheorganisaties om vergoed te worden.

Mogelijkheden om toch een vergoeding te krijgen

Via de belastingdienst

Als je zelfstandig ondernemer bent zijn de kosten van de leergang aftrekbaar van de belastingdienst als het ten goede komt voor je onderneming. Het wordt als studiekoste gezien.

Via werkgever en arbo-arts

Je kunt proberen om via je werkgever of arbo-arts van je werk mijn sessies vergoed te krijgen. Bijvoorbeeld burn-out preventie.

PGB

In sommige gevallen kunnen mensen met een persoons gebonden budget de kosten vergoed krijgen.

Vanuit een opleidingsbudget, jouw POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan)

Vraag je werkgever eens naar een opleidingsbudget. In sommige CAO’s is dit verplicht Het budget mag je gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling, als je kan aantonen dat dat ten goede komt van jouw werkprestaties.