A A A

Zorgaanbod

Mijn zorgaanbod bestaat uit het volgende:

Verzorging:

 • ADL (Assistentie Algemene dagelijkse levensverrichtingen)
 • Hulp bij onder meer eten en drinken, aan- en uitkleden, het in en uit bed gaan en wassen
 • Het aanbrengen van een prothese
 • Het geven van advies en voorlichting, gericht op persoonlijke verzorging
 • Medicijnen toedienen

Verpleging:

 • Helpen met de dagelijkse verzorging
 • Verrichten van verpleegtechnische vaardigheden zoals verstrekken van medicijnen, het geven van injecties, verzorgen van wonden en stoma’s, katheters inbrengen en verzorgen enz.
 • Observeren, signaleren, evalueren en rapporteren
 • Verstrekken van inlichtingen

Begeleiding:

 • Begeleiding (ondersteuning in het dagelijks leven)
 • Structuur bieden
 • Advies geven
 • Luisterend oor bieden
 • Problemen oplossen
 • Lichte administratieve werkzaamheden

Voor wie

JNW Thuiszorg biedt zorg en begeleiding aan zorgvragers met een persoonsgebonden budget (PGB). Mijn cliëntenbestand bestaat hoofdzakelijk uit ouderen, lichamelijk- en verstandelijk beperkte mensen, mensen met niet aangeboren hersenletsel en chronisch zieken.